วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะช่างควบคุมงานได้ดำเนินการตรวจงานก่อสร้างอาคาร..