วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ทีมงานและคณะ สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตรวจสอบภายใน ปี2563..