โรงพยาบาลศรีสาคร ขอขอบคุณ ทีมงานและคณะ PEA นำโดย นายประณต เอี่ยวเจริญ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาส และ นายนิรุธณ์ พลิพันธ์ ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีสาคร สนับสนุนงบประมาณจัดซื่อวัสดุทางการแพทย์รองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่โรงพยาบาลศรีสาคร จำนวนเงิน 10,000 บาท โดยมอบผ่าน นพ.ประมวล ทองอินทราช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรสา..