พิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด – 19..