ตรวจการก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย เมื่อวันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจงานก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาลศรีสาคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้าง โดย ​กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข..