เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 โรงพยาบาลศรีสาครพร้อมคณะทำงาน คปสอ อำเภอศรีสาครและเจ้าหน้าที่ทหารร่วมกันเปิดโรงพยาบาลสนามพวงชมพู เพื่อใช้ในการรักษาคนไข้โควิด-19 เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดโรคที่มากเกินกำลังการรองรับของโรงพยาบาลจึงจำเป็นที่จะต้องเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อทำการรักษาและดูแลคนไข้โควิดในพื้นที่ใกล้เครียง..